OM

TIDNINGEN COURAGE MAGAZINE

courage5
Historia

Ur askan efter tidningen Alumas konkurs reste sig småningom magasinet Courage som startades av Elisabeth Gudmundsson som tidigare varit med och startat just Aluma. Tidningen grundar sig i frågan om hur man skapar ett samhälle med plats för alla och vill skapa en debatt kring ämnen som rör de som säljer magasinet.

courage2
Grundidén

Courage magazine säljs av personer i svår ekonomisk sits, till exempel arbetslösa eller studenter. Till skillnad från andra gatutidningar ställs andra krav på försäljarna eftersom man inte vill konkurrera med dem. Till exempel ska försäljarna ha ett stabilt boende och inte vara aktiva i ett missbruk. Magasinet ges ut 4–6 gånger om året.