OM

TIDNINGEN ALUMA

0iG3zlb3mjjfG0P-2w-OjEwK1bM
Historia

De hemlösas tidning i Malmö, gatutidningen Aluma startades 2001 och såldes av socialt utsatta och hemlösa i flera städer i Skåne. Tidningen verkade för att upplysa samhället om det utanförskap som missbrukare och hemlösa befinner sig i. Tidningen innehöll reportage och artiklar skrivna om människor som inte annars får utrymme att uttrycka sig överhuvudtaget, ibland även skrivna av personer i samma sits.

vendor_milan_max
Nya tider

Under 2011, när Aluma var fyllda 10 år tillsattes en ny VD som under åtta år arbetat som marknadschef för den kristna, av vissa kallad sektliknande, rörelsen Livets ord (Jehovas Vittnen). Reaktionerna lät inte vänta på sig och stora delar av redaktionen valde att avsluta sitt arbete i protest mot detta. Inte långt senare 2011 försattes tidningen Aluma i konkurs men köptes snart upp av tidningen Faktum som även dem arbetar med samma målsättning, att minska utanförskap och fattigdom.